Leo Luganskiy (of Strangelove)
New York City, NY
11.09.2017